คำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งรองนายกเทศมตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษราชการแทนปลัดเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี ควบคุม กำกับ ดูแลฯคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำคลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สถิติการเยี่ยมชม
เริ่มนับ วันที่ 20 สิงหาคม 2565
ผู้ใช้งานขณะนี้  1  คน
   สถิติวันนี้ 107   คน  
   สถิติเมื่อวานนี้ 116   คน  
   สถิติเดือนนี้ 471   คน  
   สถิติเดือนที่แล้ว 3,462   คน  
   สถิติปีนี้ 6,620   คน  
   สถิติทั้งหมด 32,125   คน  
IP ของท่านคือ 35.175.201.191

ขึ้นบนสุด