ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหาดคำ

มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษี ประจำปี 2564

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

ออกรับญาติผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด ที่บ้านฝ้ายหมู่ ๗ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี นายตะวัน ปุราโส อายุ 41 ปี

แจ้งพบชายว่ายน้ำลงไปกลางแม่น้ำโขง แล้วจมหายไป

กิจกรรมตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

ประกาศจากทางเทศบาล

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชมวิวริมเขื่อนป้องกันแม่น้ำโขง(ลานวัฒนธรรมลำน้ำโขงตำบลหาดคำช่วงที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.34-022ฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นค.ถ.๓๔.๐๓๑ สายบ้านยูงทอง หมู่ ๑๖ ไป บ้านดอนซูด หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๓๔-๐๐๕ ซอยสุดเขต บ้านจอมเสด็จ หมู่ ๑๕ ถึง ตำบลวัดธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม