ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษี ประจำปี 2564

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

ออกรับญาติผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด ที่บ้านฝ้ายหมู่ ๗ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี นายตะวัน ปุราโส อายุ 41 ปี

แจ้งพบชายว่ายน้ำลงไปกลางแม่น้ำโขง แล้วจมหายไป

กิจกรรมตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนในชุมชน 2 กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ดอนซูด ม.8 ไป บ.ยูงทอง ม.16

ประกาศจากทางเทศบาล

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชมวิวริมเขื่อนป้องกันแม่น้ำโขง(ลานวัฒนธรรมลำน้ำโขงตำบลหาดคำช่วงที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.34-022ฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นค.ถ.๓๔.๐๓๑ สายบ้านยูงทอง หมู่ ๑๖ ไป บ้านดอนซูด หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๓๔-๐๐๕ ซอยสุดเขต บ้านจอมเสด็จ หมู่ ๑๕ ถึง ตำบลวัดธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม