ออกรับญาติผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด ที่บ้านฝ้ายหมู่ ๗ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย