ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี นายตะวัน ปุราโส อายุ 41 ปี