กลุ่มผลิตผ้าห่ม ม.8

กลุ่มผลิตผ้าห่ม  ม.8 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย