ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ ออกพื้นที่ (- 1490259301)

-ปลัดเทศ ออกตรวจงาน ความเรียบร้อยงานโครงการก่อสร้าง ของ เทศบาลตำบลหาดคำ