นางวิราภร สุริยา
หัวหน้าสำนักปลัด
082-321060

นายไชยโชติ เร่งศิริกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
0942899554